Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enfoca't - Solicitud de participación

Si us plau, emplena les dades del qüestionari

(Aquesta pregunta és obligatòria)
1 q1
Nom
Escriu el teu nom tal com apareixe al teu DNI/NIE
(Aquesta pregunta és obligatòria)
2 q2
Cognoms
Escriu els teus cognoms tal i com apareixen al teu DNI/NIE
(Aquesta pregunta és obligatòria)
3 q3
Correu electrònic
Aquest serà el correu que utilitzarem per comunicar-nos. Assegurat de escriure'l correctament.
(Aquesta pregunta és obligatòria)
4 q10
Telèfon de contacte
(Aquesta pregunta és obligatòria)
5 q5
Entra la teva data de naixement
Open the date time chooser
(Aquesta pregunta és obligatòria)
6 q11
Nivell d'estudis finalitzats
ATENCIÓ: Marca solament els estudis que hagis finalitzat
(Aquesta pregunta és obligatòria)
7 q12
¿Quina formació de Grau Mig, Superior o Universitaria has realitzat o estàs realizant actualment?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
8 q14
Quina és la teva situació laboral?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
9 q13
Comarca de residencia
(Aquesta pregunta és obligatòria)
10 q21
Conformitat per al tractament de dades

D’acord amb el que estableix la normativa aplicable, les dades de caràcter personal han estat incloses en fitxers de titularitat de Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida, entitat responsable del tractament, amb la finalitat de prestar-vos el servei sol·licitat, directori de contactes, l’enviament d’informacions relacionades amb la nostra activitat i serveis, així com facilitar la gestió administrativa i organitzativa interna. Les categories de dades tractades són les següents: a)Dades d’identificació. B)Direccions postals o electròniques.
Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats descrites.
La base legal pel tractament de les teves dades personals és l’execució de la relació contractual mútuament acordada, el consentiment exprés inequívoc o el compliment de les obligacions legals establertes. Les dades recollides són les adequades per a les finalitats descrites.

D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de dades, podràs exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Aquests drets els pots exercir en el domicili social de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, Paseo de las Acacias, 3, 1º-A 28005 Madrid, i/o per correu electrònic dirigit a: datospersonales@fundacionesplai.org. Per a l’exercici d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI.

Les dades personals recollides podran ser cedides a les entitats vinculades (Federació Catalana de l’Esplai i Fundación Esplai), per gestionar projectes conjunts i altres fins administratius interns i fins promocionals, inclòs el tractament de dades personals, a proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que Fundación Esplai, Ciudadanía Comrpometida els hagi contractat: empreses prestadores de serveis de IT i assessorament, proveïdors de serveis de pagament, tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic,  de màrqueting  i campanyes que ens ajudin a promocionar els nostres servei, tercers que realitzen treballs d’estadística i entitats que col·laboren amb nosaltres per la organització d’activitats (Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida té subscrits amb tots ells els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat), així com a aquelles administracions públiques que sigui necessari per a complir amb les nostres obligacions legals o a terceres persones que, de forma raonable, necessitin tenir accés a les teves dades de caràcter personal per una o vàries de les finalitats descrites.

Les dades personals romandran arxivades durant el període de duració de la nostra relació i, en el seu cas, durant el termini necessari per a complir amb les obligacions legalment previstes. Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat.

La negativa a prestar el consentiment al tractament de les dades tindrà com a conseqüència la impossibilitat d’oferir-te el nostre servei, així com la impossibilitat de subscriure cap contracte, o d’establir qualsevol altra relació. 

Et recordem el teu dret a interposar una reclamació front l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable. 

T’informem que podràs revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions promocionals,  enviant un e-mail a la direcció de correu electrònic: datospersonales@fundacionesplai.org.