Desenvolupament FullStack amb Java, Angular & SQL

Basat en el “Learn by doing”, el treball per projectes i les metodologies àgils, fonamentat en una sòlida base teòrica al inici de cada bloc.

 Durant el curs les persones participants no son considerades alumnes/as sinó “membres d’un equip” i el curs no és un curs sinó un “projecte” que inclou altres projectes i l’aprenentatge gradual.

 L’objectiu principal és que les persones participants es sentin membres “Junior” d’un equip en el que tots han de participar activament per aconseguir una meta: el projecte. El rol del formador s’assimila al del “project manager” i al de “team leader”. La finalitat és emular durant la formació el context de treball el món laboral real, en una empresa dedicada al desenvolupament de software.

 Al finalitzar el curs, les persones participants hauran de ser capaces de programar aplicacions i/o pàgines web senzilles, treballar en entorns col·laboratius i defensar en públic els projectes elaborats.


Desenvolupador/a Web Full Stack JavaScript

CMJavaScript és un llenguatge de programació en constant evolució i creixement. Tot i ser un llenguatge nascut en el sí d'un navegador web, des de fa uns anys es pot utilitzar també com a llenguatge de back-end amb Node JS, àmbit en el qual ha experimentat un fort creixement. per la seva part React JS és el framework més utilitzat per a desenvolupar front-end web, i també la base per la programació d'aplicacions mòbils amb React Native. Per tant, les tecnologies que inclou el curs no només permeten a l'alumne crear aplicacions web, sino que li donen una bona base per especialitzar-se després cap a l'entorn de back-end i bases de dades, o bé la programació d'aplicacions mòbils.

Iniciació a la Programació

CMAl finalitzar el curs, les persones participants hauran adquirit una visió general de les tecnologies i els rols professionals implicats en el desenvolupament d’una aplicació web. Igualment, en major o menor mesura segons la capacitat de cadascú, tindran una bona base sobre la que poder treballar per esdevenir programador/es, hauran de ser capaces de programar aplicacions i/o pàgines web molt senzilles, treballar en entorns col·laboratius i defensar en públic els projectes elaborats.