Digital Skills for You(th)


Proč potřebujeme Vaši účast?

Mnoha mladým lidem, obzvláště ze sociálně ohrožených skupin, chybí schopnost plně využít potenciál digitálních technologií v každodenním životě. Sociální a pedagogická práce s mládeží může pomoci přispět ke zlepšení digitálních znalostí a důvěru v ně.

V rámci projektu Digital Skills for You(th) chceme vytvořit a otestovat kurz pro lidi pracující s dětmi a mladistvými, zejména ze sociálně a výchovně zranitelných skupin. Kurz bude zaměřen na digitální problematiku, zlepšení schopnosti práce s cílovou skupinou a podpoření jejího aktivního zapojení v informační společnosti. Vaše zkušenosti a názory jsou pro nás proto velice cenné.

Vyplněním dotazníku nám pomůžete lépe určit potřeby pracovníků s mládeží v České republice, Německu a Španělsku. V dlouhodobějším horizontu budete v případě zájmu moci využít připravovaný kurz a podpořit vlastní cílové skupiny vzděláváním sebe nebo Vašich spolupracovníků.

- Odpovědi budou zpracovány anonymně a důvěrně. -